Северната кула на средновековната крепост на хълма Трапезица във Велико Търново
Евгени Дерменджиев
списание Археология, 2009, кн. 3 - 4, с. 48 - 67

Военна сграда до Северната порта на крепостта Трапезица във Велико Търново
Пламен Караилиев
списание Археология, 2009, кн. 3 - 4, с. 68 - 76

Новооткрита църква (№ 19) в средновековния град Трапезица
Константин Тотев
списание Археология, 2009, кн. 3 - 4, с. 77 - 91

Рецензия на книгата на М. Долмова-Лукановска „Трапезица в светлината на археологическите разкопки”
Константин Тотев
списание Археология, 2009, кн. 3 - 4, с. 132 - 135

Археологически проучвания на средновековния град Трапезица Сектор Север
К. Тотев, Е. Дерменджиев, П. Караилиев, Д. Косева

Реликви от новооткрита църква на хълма Трапезица
Константин Тотев
сп. Будител, ноември 2010

Нов щрих към възстановката на северната порта на крепостта Трапезица
Никофор Тодоров
Национален исторически музей - София, Известия, Том ХХVIII, 2016

История на проучванията на фортификацията на крепостта Трапезица
Никифор Тодоров

Източната крепостна стена на средновековен град Трапезица
Никифор Тодоров

Още за западната крепостна стена на Трапезица
Никифор Тодоров
Списание Епохи, Том XXIII (2015), Книжка 2

Проучвания на западната крепостна стена в сектор "Север" на хълма Трапезица
Никифор Тодоров
Национален исторически музей - София, Известия, Том ХХX, 2018