Министерство на културата на Република България осигури средства за консервационни работи на новоотрития участък от Западна крепостна стена на протежение от 50м., които се проведоха през месеците ноември и декември 2007 година. Разкритите основи на Военната сграда до главната Северна порта на крепостта бяха засипани с фракция, за да се запазят през зимата. Тяхната консервация остана за следващата година. Над източния вход на Северната кула беше изградено временно покритие. Разкритите зидове на трите помещения на кулата са запазени на височина до 6м. т.е. създават опастност от срутване без да бъдат укрепени. Това налагаше извършването на спешна консервация след приключване на разкопките през следващия сезон.