В края на 2009 година Министерсто на културата отпусна първия транш от предвидените средства за аварийна консервация на помещение № 2 на Северната кула и разкрития участък от Източната крепостна стена. Консервирани бяха основите на новооткритата църква №19. Завърши консервацията и цялостното експониране на Военната сграда до Главната северна порта на крепостта. По предписание на инженер-конструктор се укрепи част от скалният венец върху, който е издигната кулата. Недовършени останаха най-високо запазените стени на Северната кула (помещения № 1 и №3), големи участъци, които са заплашени от срутване и създават аварийна обстановка в източното подножие на хълма. Необходимо е отпускането на втория транш от предвидената субсидия за завършване на аварийната консервация на обекта по предварително изготвената план-сметка.