Липсата на реставрация води до разрушаване на вече проучените структури.