Църква №19: Църквата беше реставрирана през 2009 година (Обр.1).
Църква №20: През 2013 и 2014 беше направена полева консервация на Църква №20 от екипа на проф. Тотев (Обр.2, 3, 4, 5).
Дворцова сграда: Липсата на консервация води до разрушаване на Дворцовата сграда (Обр.6, 7, 8).