проф. д. изк. Константин Тотев
ръководител на разкопките
НАИМ при БАН
доц. д-р Евгени Дерменджиев
зам. ръководител на разкопките
РИМ - В. Търново
Пламен Караилиев
зам. ръководител на разкопките
АМ - Раднево
Диана Косева
завеждащ отдел „Християнско изкуство”
РИМ - В.Търново
Даниел Кисьов
художник - реставратор
гл. ас. д-р. Виктория Русева
Институт по Антропология при БАН
ас. Мария Костадинова
археомагнитни изследвания
Геофизичен институт при БАН
Никифор Тодоров
магистър по История
Венета Славова
Галя Тодорова
керамик